Archiwum - 2011

26. AFF-Era Filmowa
Kino buntu
30 stycznia – 4 lutego 2011
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Czym jest AFF-Era Filmowa?
Organizowana przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy AFF-Era Filmowa jest przeglądem o charakterze edukacyjnym. Dotychczas odbyło się 26 edycji imprezy, podczas których prezentowano filmy dobierane według zmieniającego się klucza tematycznego. W sali kinowej Pałacu wyświetlane były m.in. cykle komedii, arcydzieł światowej kinematografii, obrazów latynoamerykańskich, najważniejszych osiągnięć kina radzieckiego, czy też polskiego filmu animowanego. W 2011 roku w trakcie AFF-Ery Filmowej podjęto temat kinowych przedstawień buntu.

Kino buntu
Temat 26. AFF-Ery Filmowej – „Kino buntu” – przedstawiony został za pomocą 18 filmów wyświetlonych, tradycyjnie, z taśmy 35 mm. Program ułożono w taki sposób, by możliwie jak najpełniej zaprezentować widzom różne płaszczyzny funkcjonowania buntu i opowiadania o nim w polskim i światowym kinie.
Repertuar obejmował zarówno klasykę filmową, jak i utwory najnowsze. Widzowie AFF-Ery obejrzeli filmy, które wykreowały, bądź utrwaliły wizerunki „ponadczasowych” buntowników, idoli kultury masowej – Travisa Bickle’a z Taksówkarza, Randalla Patricka McMurphy’ego z Lotu nad kukułczym gniazdem Lotu nad kukułczym gniazdem czy też ikony ruchów kontestacyjnych lat sześćdziesiątych, punku i polskiego „podziemia” artystycznego. Pokazano, w jaki sposób zmieniało się spojrzenie filmowców na bunt pokoleniowy, antyestablishmentowy, a także przedstawiono obrazy buntu rozpatrywanego w świetle dążeń narodow-wyzwoleńczych. AFF-Era była również okazją, by przyjrzeć się dokonaniom bezkompromisowych artystów, który swymi dokonaniami sprzeciwiają się zastanemu porządkowi w kinie czy też bezlitośnie kpią z ludzkiej bezmyślności. 

Filmy wyświetlone podczas 26. AFF-Ery Filmowej

Prelekcje, wykłady, warsztaty
Rozmaite obszary obecności buntu w kinie przybliżone zostały dzięki wykładowcom i prelegentom, którzy gościli podczas AFF-Ery. Wśród zaproszonych ekspertów byli: prof. Piotr Zwierzchowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), dr Mariusz Guzek (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) oraz dr Marcin Jauksz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu).
AFF-Erze tradycyjnie towarzyszyły także wydarzenia pozafilmowe. Imprezę zainaugurował koncert młodzieżowego zespołu rockowego Kumka Olik. Przeprowadzono spotkanie dotyczące festiwalu Camera Obscura (prowadzenie: Remigiusz Zawadzki). Zorganizowano następujące warsztaty, prowadzone przez specjalistów w swych dziedzinach:
- fotograficzne, prowadzenie: Marek Noniewicz (Pałac Młodzieży w Bydgoszczy) oraz Arkadiusz Blachowski (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy),
- klasycznej animacji filmowej, prowadzenie: Karolina Suchodolska (Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu oraz Bydgoski Teatr Lalek Buratino),
- filmowe, prowadzenie: Michał Grzelak (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy),
- reportażu, prowadzenie: Marek Mikielewicz (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy),
- dydaktyczne i pedagogiczne, prowadzenie: Łukasz Kosiński (Pałac Młodzieży w Bydgoszczy).

Organizatorzy, patroni honorowi, patroni medialni
Organizatorami 26. AFF-Ery Filmowej byli Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz działający w strukturach Pałacu Dyskusyjny Klub Filmowy „Niespodzianka”.
Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Minister Edukacji Narodowej, Prezydent Miasta Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
Patronami medialnym imprezy były następujące media: Gazeta Wyborcza, Polskie Radio Pomorza i Kujaw, bydgoszcz.com, Bydgoski Informator Kulturalny, Dwutygodnik Cogito, talent.pl.

 

 

 

 

 

Aff - Era Filmowa                                                                                                                                                                       aktualizacja: 8 luty, 2012