Aktualności


Zapraszamy do Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy na 35. AFF-Erę Filmową! Nasze przedsięwzięcie od wielu lat stanowi efektywną i atrakcyjną formę realizacji edukacji filmowej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Każda edycja to spotkanie z kinem godnym uwagi, wzbogacającym wiedzę i wrażliwość uczestników, ale też szansa na stworzenie przez uczniów własnych tekstów kultury.

Tematem 35. AFF-Ery Filmowej będą „Ucieczki i podróże”. Motywem przewodnim przeglądu będzie zatem droga, tak silnie obecna w tekstach kultury począwszy od antyku aż po współczesność. To temat, który stanowić będzie znakomite rozwinięcie treści obecnych w podstawie programowej języka polskiego, ale też zajęć z filozofii, wiedzy o kulturze, godziny wychowawczej czy historii. Kino korzysta z motywu podróży w sposób bardzo złożony i różnorodny. AFF-Era skłoni do zastanowienia się nad powodami wyruszenia bohatera w drogę – niekiedy bowiem, jak wskazuje hasło 35. edycji, będzie to dobrowolna podróż, innym razem zaś – ucieczka. W ten sposób program AFF-Ery odzwierciedlać będzie jakże aktualne i ważne kwestie społeczne, pokoleniowe i kulturowe, nierzadko zapewne stanowiąc odbicie problemów młodych widzów.

Program seansów będzie różnorodny i bogaty. Filmy poprzedzane będą edukacyjnym wstępem. Tematykę przeglądu uzupełnią warsztaty, wykłady, dyskusje. Impreza została wyróżniona tytułem Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej.

O możliwości udziału w AFF-Erze decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia i potwierdzenia przez organizatora jego zarejestrowania. Zgłoszenia są przyjmowane do wyczerpania miejsc. Należy podać: ilość zgłaszanych osób, imię i nazwisko opiekuna grupy, telefon kontaktowy, adres e-mail, nazwę i adres placówki. Koszt akredytacji z noclegami i wyżywieniem w dniach 18-20 listopada 2022 to 220 PLN.

Do zobaczenia już wkrótce w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy!

aktualizacja 03.10.2022   ©  Pałac Młodzieży